Zon förklarning

USDA –zoner

US Department of Agriculture (USDA) har tagit fram en zonkarta för den nordamerikanska kontinenten. Systemet bygger på års lägsta temperaturen i genomsnitt och består av 12 zoner. Systemet kan inte direkt översätta till svensk odlings förhållande   men ändå en ganska användbar utgångspunkt som används världen över.

Zone 1 och zon 2 (-53,9°C -  42,8°C )

Zone 3 a (-45,6°C )

 Zone 3b (-37,2°C)

Zone 4a  (-34,4°C)

Zone 4b (-31,7 °C)

Zone 5a (-28,9 °C)

Zone 5b ((-26,1°C)

Zone 6a (-23,3 °C)

Zone 6b (-20,6°C)

Zone 7a (-17,8 °C)

Zone7b  (-15 °C)

Zone 8 a (-12,2 °C)

Zone 8b  (-9,4°C)

Zone 9 a (-6,7 °C)

Zone 9b  (-3,9°C)

Zone 10a (-1,1 °C)

Zone 10b (+1,7°C)

Zone 11a (+4,4°C)

Zone 11b (+7,2°C)

Zone 12   (+10°C)

https://planthardiness.ars.usda.gov/

 European Garden Flora har ett motsvarande system

EGF zoner

H1 (-20 °C och lägre)

H2 (-15° till -20 °C)

H3 (-10° till -15 °C)

H4 (-5° till -10 °C)

H5 (0° till -5 °C)

G1 (kräver kallväxthus även i södra Europa)

G2 (kräver varmväxthus i hela Europa)


Sverige

Riksförbundet Svensk Trädgård har utarbetat en zonkarta bestående av åtta odlingszoner. Zon l är landets mildaste zon Vlll är landets kallaste delar.

 Zonkarta ger en bra uppfattning  om odlingsförutsättningar.

https://svensktradgard.se/tradgardsrad/zonkartan/

Härdighet för perenner i Sverige

 A helt härdig i hela landet.

 B kan odlas i hela landet i skyddat  och väldränerat läge.

 C kan odlas i stora delar av landet i skyddat och väldränerat läge.

 D kan bara odlas i de delar av landet som är mest värmegynnade. Har stora krav på dränering och vinterskydd


Om växtpass

Vi utfärda växtpass till alla växter vad vi säljer. Växtpass innehåller 4 rubrik.

A: Växtnam på latinska

B: Vår ID nummer hos Jordbruksverket

C: Leverantörs ID nummer

D: Landskod varifrån växter kommit