I lager.
Antal: 15

Kinesisk tempelträd - Ginkgo biloba

185 kr

Ginko biloba är ett unikt lövfällande träd som växer framförallt  i Kina. Kan bli 30 m hög i sin naturliga miljö. Det är världens äldsta träd och dem har funnits på jorden  200 million år sedan. Solfjäder formade bladen används länge sedan till medicinen. Tempelträd har  mångsidig  hälsofrämjande effekt.Bladen skiftar färg till gul på hösten.  Trivs i alla jordtyper i soligt eller halvsoligt läge. Yngre plantor måste vintertäckes  i första ett par år. Går att odla i kruka .

Härdighet; zon 1-3

Plant storlek; P 13 , 40-50cm