I lager.
Antal: 17

Asklönn - Acer negundo `Flamingo´

265 kr

Graciöst , mycket vacker solitärväxt. Bladen är dekorativ vit, grön ,rosa variegrerade.

Sluthöjd 6-8 -10m. Trivs i soligt läge i väldränerade , mullrik trädgårdsjord.

Härdighet; zon 1-2

Plant storlek; C3 30-40cm