I lager.
Antal: 13

Skäggbuske `Kew Blue´ - Caryopteris clandonensis `Kew Blue´

145 kr

Skäggbuske (Caryopteris clandonensis) är en av de värdefullaste buskarna man kan ha i sin trädgård. Blomma i september med små blå blommor när man tror att det mesta har lagt av.Busken trivs i ett varmt skyddat läge med genomsläpplig jord.På våren klipper man ner till ca 10 centimeters höjd och gödslas med vanlig trädgård gödsel.Sluthöjden 100-150cm.

Härdighet; zon 1-2

Plant storlek; C2 , 25-30cm