I lager.
Antal: 8

Citrusmullbär - Maclura pomifera

125 kr

Citrusmullbär är mest odlad i USA . Det är mindre träd med rundad krona. Vacker blanka blad. Grenarna är taggiga. Det är mångsidig  växt . Kan plantera som häckväxt. Virke är mycket hård och användbar.  Mest intressant att citrusmullbär är ympningsgrund för Cudrania Tripuscidata (Hallonträd) .  Trivs i alla jordtyp i soligt  läge.

Mycket härdig växt , fast yngre plantor måste vinteskydda i första år.

Härdighet; zon  1-3

Plant storlek;P9 , 20-30cm