I lager.
Antal: 3

Körsbergskornell – Cornus mas

195 kr

Körsbärskornell är en större buske eller ett flerstammigt träd som blir 2-4m hög.

Blommar på barkvist med gula blommor på våren som följs av små  körsbergsliknande röda frukter som är ätliga mycket nyttiga. Finns flera  förädlade sorten som har större och ännu godare frukter. Skiftar färg  på hösten. Trivs i väldränerad, mull och näringsrik, sandjord i soligt  eller halvskuggigt, skyddat , varm och torrt läge.

Härdighet; zon 1-3

Plant storlek; C3 , 40-60cm