Nyheter

Välkommen till vår nya hemsida.  Vi förändrat vårt system . Både utseendemässigt och funktionellt ändrades en hel del. I kommande dagar förekommer  att visa produktinformation är bristfälliga eller felaktiga. Vi jobbar på att rätta till. Känner du dig osäkert eller tveksamt  kontakta oss innan du lämnar din order så hjälper vi dig gärna.

info@plantido.se

Vänligen

plantido.se