Pydnadsväxter

Prydnadsbuskar och prydnadsträd är växterna som bidrar till att skapa  balans och harmoni i trädgården. Många är blommande och lockar till sig  bin och fjärilar. En del har sin vackraste period på hösten och bidrar  med färgprakt i slutet av säsongen. De ger skugga, vindskydd och en  bättre miljö.