I lager.
Antal: 1

Storbladig storax - Styrax obassia

375 kr

Plant storlek; C5 , 60-80cm