De flesta bärbuskar och fruktträd trivs bra i Sverige och med lite ansträngning kan man odla mycketmer än vad man tror! Frukt och bär innehåller både livsviktiga vitaminer och mineraler och dessutom mängder med hälsofrämjande antioxidanter.