Dem flesta bär och fruktplantor trivs bra i Sverige. Med lite ansträngning man kan odla mycket mer vad man tror. Frukt och bär innehåller mycket vitaminer , mineraler och antioxidanter som har stora hälsofrämjande effekt.