I lager.
Antal: 1

Amerikansk blåbär ”Darrow” – Vaccinium corymbosum `Darrow`

165 kr

Trädgårds blåbär ska planteras i en mullrik jord med lågt pH värde dvs kemisk sur jord.  Okalkad torv är en bra grund som man kan blanda i barr , lite grus och  eklöv. Blåbär gödslas med nitrit fri gödsel eftersom växten föredrar  kväve.

Beskärningen ska göras i senvinter . En buske ska ha 10-12 huvudgrenar.

De flesta sorterna är självfertila men få ett bättre körd om man plantera flera sorter.

Darrow ger en balanserad körd med stora söta bär som mognar slutet av sommaren.

Härdighet ; zon 1-4

Plant storlek; C3, 30-40cm