I lager.
Antal: 10

Sorbaronia "Amit" - Aronia mitschurinii "Amit"

159 kr

Unikt hybrid Aronia  från forna Sovjet.

Plant storlek ; C3 , 30-40cm