Ätliga-Nyttiga växter

Antioxiderande antocyaniner  är nyckeln till en bättre hälsa.Växter med röda, blå och svarta frukter  innehåller färgämnen som tillhör antocyaninerna. Det finns studier som  visar att dessa antocyaniner når kroppens olika organ och hjälper till  att motverka sjukdomar och kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och  till och med cancer. Gör plats för några nyttoväxter och odla din egen  vitamin- och antioxidantkälla!